Beskrivning

Av fi. vehka ’missne’ och järvi ’insjö’ (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Wekierff 1539 *

Veckierfby 1540

Veckierff 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.