Beskrivning

Renum är antagligen ett finskt namn med sl. niemi ’udde’. Liknande vokalutveckling kan exemplifieras även på annat håll. Majniemi i Kimito uttalas majnɷm. Fl. är oklar, kanske fi. riihi ’ria’ som är vanligt i ortnamn. Utförligt hos Granlund 1956:426 ff.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Rinemby 1540

Rinem 1544

Reenom 1555

Rinom 1558

Renum 1561

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.