Äldre belägg

Gambla konungxgarden 1413

Gamble kongens gardz 1548

Gamblekonunxgård 1555

Se även

Gammelgård Borgå

Strömsberg Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.