Äldre belägg

Ramsholmen 1785

Se även

Ramsvik Tenala

Storramsjö Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.