Beskrivning

Som bynamn uppträder Kuggsund endast en kort tid under 1500-talet. Byn motsvaras nu av lägenheten Kuggö på södra spetsen av Tolkislandet. Fl. är säkerligen fartygsbeteckningen kugg, kogg. Om sundets eller öns namn är det primära kan knappast avgöras. Granlund 1956:112 ff. Det åländska Kuggböle antas bildat efter Kuggsundet i närheten.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Kuggesundby 1540

Kugge sond 1545

Kuggesundh 1547

Se även

Kuggböle Saltvik

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.