Beskrivning

Det finns ett fsv. ord bos gardher ’avelsgård, utgård’ (Söderwall, Suppl.) som kan tänkas ligga till grund för namnet. Det kunde i så fall ställas vid sidan av bo ’gård’ i Boe. Men också mansnamnet Bo i genitiv kan tänkas som fl.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Söderwall, K.F, 1884–1918: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Lund.

Äldre belägg

Booss gordhen 1480 (?)*

Bosgarden 1540

Boosgården 1544

Se även

Boe Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.