Beskrivning

Prästgårdsbacken uppträder från början av 1700-talet som bynamn på bebyggelsen i närheten av prästgården. Numera är Prästgårdsbacken en del av Borgå stad.

Namnelement

präst Många prästgårdar har bystatus och heter helt enkelt Prästgården. Men Präst förekommer också som tillnamn och kan som sådant ingå både i terrängnamn och bebyggelsenamn. Jord som tillhört kyrkan eller präster har ofta denna fl.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.