Beskrivning

Namnet är inte säkert tolkat men hör förmodligen samman med finska namn som Pellinginjärvi i Pihtipudas, Pellinkäinen, sjö i Hollola, Pel(l)inginselkä, sjö i Itis, Pelinki, åker i Pälkäne. Ett ursprungligt långt l kan ha förkortats. Labialiseringen mellan p och l är lättförklarlig. Granlund 1956:24, Ritva Liisa Pitkänen. Måhända finns ett samband med namn av typen Pelli, Pellinen (Uusi suomalainen nimikirja), som utgår från mansnamnet Petrus. Jfr Villinge, Hyvinge. En Pelle Persson förekommer i Pellinge 1545 (Granlund 1956:330).

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Pellinge

Pellinghe 1431

Pelingen 1510 (ön)

Pelingh 1547

Peling 1555

Päling 1556 (byn)

Se även

Hyvinge Hyvinge

Villinge Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.