Beskrivning

Stad, tidigare by i Nurmijärvi. Bildat av ett finskt mansnamn Hyvä, med varianter som Hyviä, Hyvinkö, Hyvö (Ritva Liisa Pitkänen).

Bebyggelsenamn i Hyvinge

Andra språk

Finska: Hyvinkää

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.