Beskrivning

Jfr Itis.

Bebyggelsenamn i Idensalmi

Andra språk

Finska: Iisalmi

Se även

Itis Itis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.