Beskrivning

Av det östersjöfinska mansnamnet Hyvälempi, som är belagt även i gårdsnamnet Hyvälempilä i Reso 1422. Ett samband mellan orterna är fullt tänkbart. Pitkänen 1985:280.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Höffuenlemp

Höffwenlemp 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.