Beskrivning

Enligt traditionen skall det ha funnits ett kapell på platsen. Några spår av ett sådant finns varken i urkunderna eller landskapet, men namnet vittnar om något slags kyrklig verksamhet.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Cappelstrand 1517

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.