Beskrivning

Sl. är fi. korpi ’ödemark, skog’, fl. möjligen jänis, jänö ’hare’ eller personnamnet Inna, Inni, väl en kortform av ett längre namn. Se även Iniö. Pitkänen 1985:283, Fortelius 1999:26 f. som diskuterar fler möjligheter.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jäni-

Jenikorpi 1540

Ienekorp 1555

Enikorp 1556

Se även

Iniö Iniö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.