Beskrivning

Man har tänkt sig ett fi. *Pirttisalo av pirtti ’(fiskar)bastu’ eller dylikt och salo ’holme’ (Pitkänen 1985:230), vilket de äldre beläggen ger ganska svagt stöd för. Man kan knappast bortse från en form av Birger, såsom Biri, Piri i namnets första del.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Birisala 1545

Bijrisala 1556

Bijrtzell 1569

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.