Beskrivning

Öar och enstaka hemman. Av *Linnasari ’Borgholmen’. Pitkänen 1985:272.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.