Beskrivning

Motsvarande fi. Ahvensaari ’Abborrön’, vilket fortfarande är öns finska namn. Övergången a>å förklaras om a förlängts i samband med bortfall av det osvenska h framför v. Thors 1972:9, Fortelius 1999:19. Många fisknamn uppträder också som tillnamn.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Offuensar 1539

Åffuensar 1540

Affuensari 1542

Andra språk

Finska: Ahvensaari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.