Beskrivning

Enligt sägnen en by med brist på skog. Men säkert ett mansbinamn belagt på 1400-talet (Jönis Skofat 1451). Fsv. skofat var benämningen på ett slags fotbeklädnad. Fortelius 1999:45 f.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skogfatt 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.