Beskrivning

Byn har byggts vid en djup vik, numera upplandad. Namnet kommer av fi. laksi ’vik’ och ruotsin ’svensk’: ’Svenskarnas vik’ således. I Tövsala omtalas 1380 nämndemannen Jönis Rodzlax. Pitkänen 1985:315 och hänv., samt särskilt Zilliacus 1994:27 med karta, 1997:42.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Zilliacus, Kurt, 1994: Orter och namn i ”Finska skären”. Helsingfors.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Zilliacus, Kurt, 1997: Vad ortnamnen berättar. I: En bok om Houtskär. I, s. 33–52. Utgiven av Houtskärs kommun.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rodzelax 1540

Rotzlax 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.