Beskrivning

’Byn vid viken eller vikarna’. Betr. dativen på -om se namnelement.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wikom

Vijkeby 1540

Vijckom 1554

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.