Beskrivning

Namnet har äldst betecknat en äng. Fl. som står i genitiv är säkerligen en personbeteckning, möjligen Bjur ’bäver’ såsom binamn. Suistoranta 1985:17.

Källor

Suistoranta, Kari, 1985: Paraisten historia. Turku.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Biwrsängh 1476

Biurseng 1540

Biris engh

Burseng 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.