Äldre belägg

Biwr 1564

Bijur 1579

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.