Beskrivning

Ingå har fyra byar i rad med sl. -kila. Liksom i de övriga tre namnen är väl fl. här ett personnamn, möjligen en kortform av Alef. Men de osäkra uttalsuppgifterna gör fallet svårbedömt. Jfr Rankila.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Äldre belägg

Ollkila 1453 *

Åhlekijla 1527 *

Olekila 1534

Se även

Rankila Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.