Beskrivning

Stormora är grannby till Krämars (som också förekommer med sl. mora) och grannarna i Karis heter Bengts- och Båtsmora. Måhända har alla dessa gått under namnet Mora. Se Bengtsmora.

Namnelement

mor(a) Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Äldre belägg

Stormora 1546

Stor moraby 1556

Se även

Båtsmora Karis

Bengtsmora Karis

Krämars Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.