Beskrivning

Krämars har ersatt det äldre Kettilsmora. Beträffande sl. se namnelementet mora. Ordet krämare ’köpman, person som säljer kramvaror’ är belagt som binamn redan på 1300-talet i Finland.

Namnelement

mor(a) Några västnyländska bynamn innehåller -mora: Båtsmora, Bengtsmora m.fl. Ordet mor(a) bildar också förled i Morby och ingår i odlingsnamn framförallt i västra delen av Nyland. Ordet betecknar ’(sank) skog’. I dialekterna är det osäkert belagt. Thors drar av utbredningsbilden i Sverige slutsatsen att namntypen har överförts från norra Svealand, där den har sitt utbredningscentrum (1953a:76 ff.). Valtavuo-Pfeifer 1998:121.

Äldre belägg

Kremarzby 1577

Krämars mura 1584

Gremars mora 1587

Cremers Moora 1592

Se även

Kettilsmora Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.