Äldre belägg

Bredz bol

Bredzby 1451

Brijsby 1532

Bresby 1534

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.