Äldre belägg

Bredskalleby 1396 *

Bredskall 1458 *

Bredskalleböleby 1505

Bredskalby 1544

Se även

Skallböle Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.