Äldre belägg

Neuotho 1544

Näwittoby 1544

Lill Neffuitto by 1551

Andra språk

Finska: Neuvoton

Se även

Stornevitto Kymmene

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.