Beskrivning

Fl. fi. vehka ’missne’, sl. järvi ’insjö’. Veckjärvi förekommer som bynamn också i Borgå.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Äldre belägg

Wechierffby 1544

Wechkaiärffui 1550

Weckeiärff by 1552

Andra språk

Finska: Vehkajärvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.