järvi

Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Förekomster

Nyland

Borgå: Veckjärvi Bromarv: Kansjärv Kyrkslätt: Haapajärvi , Kalljärvi , Petäjärvi Nurmijärvi: Nurmijärvi , Valkjärvi Sibbo: Savijärvi Sjundeå: Järvans Strömfors: Jutjärvi fjärding , Petjärvi Tusby: Kaukjärvi fjärding , Rusutjärvi

Österbotten

Terjärv: Kortjärv , Terjärv

Karelen

Veckelax: Veckjärvi

Kartan kommer att få svensk text inom kort.