Beskrivning

Fi. *Tervajärvi ’Tjärsjön’. En del liknande namn anses avse mörk färg hos vattnet. Jfr vanliga namn som Svartsjön. Möjligt är att namngivningen i detta fall som i många andra har samband med tjärbränning. Jfr Pitkänen 1985:271. Både som personnamn och som fl. i ortnamn är ordet terva känt ända från 1400-talet i stora delar av Finland. Uusi suomalainen nimikirja: Tervanen m.fl. Namnet Terjärv har säkerligen syftat på Hemsjön i kyrkbyn. Terjärv överfördes från Karleby till Kronoby när denna socken bildades. År 1830 delades bebyggelsen officiellt i tre byar, men redan tidigare hade Hästbacka bildat en egen enhet (Tegengren 1943:44). Terjärv är sedan 1970 ånyo en del av Kronoby.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Källor

Tegengren, Helmer, 1943: Kronoby sockens historia. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Terjärv (historisk kommun)

Äldre belägg

Terffuierfui 1543

Terffueierffui 1546

Terffwierffui 1549

Andra språk

Finska: Tervajärvi

Se även

Hästbacka Terjärv

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.