Beskrivning

Det ursprungliga namnet är uppenbarligen ett finskt *Tervajoki ’Tjärån’. Fl. terva ’tjära’ ingår i många vattendragsnamn. I flera nyländska namn har sl. joki utvecklats till -ik(e). Antell 1956:43 (Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tervejoche 1421 *

Ternvik

Terwik by ca 1513

Teruikes fng

Teruiockesby 1540

Terffuikesby 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.