Beskrivning

Stensund förekommer endast i näbbskatts- och tiondelängderna, men inte i jb. Bebyggelsen, som nu hör till Sarvsalö, har sitt namn av sundet mellan en halvö på fastlandet och Sarvsalö. Granlund 1956:120 o. hänv.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Stensvnd 1544

Sten sondh 1545

Stensund 1552

Steinsond 1564

Se även

Sarvsalö Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.