Beskrivning

På Garpgård antas Jöns Garp, nämndeman i Borgå 1405, ha bott. Han tillhörde möjligen en adelssläkt Garp, som härstammade från Tyskland. Antell 1956:108. Fl. förefaller utgå från en genitiv pluralis ’Garparnas’. Tillnamnet Garp förekommer även annars i Finland och skall sannolikt då förstås som en benämning på tyskar i Norden.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Garpgårdarna 1448 *

Garpgården 1540

Garpegorden 1541

Garpgorden 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.