gård

Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Förekomster

Åland

Finström: Bartsgårda

Åboland

Korpo: Korpogård Pargas: Gammelgård , Storgård

Egentliga Finland

Bjärnå: Lemo gård , Näse gård , Pojo gård , Viborgs gård Pikis: Storgård Sagu: Runagård

Nyland

Borgå: Bosgård , Domargård , Gammelgård , Nygård Ekenäs: Sköldargård Esbo: Esbogård , Gammelgård Ingå: Hovgård , Vålö-Östergård Karis: Domargård , Kroggård , Mangård , Torsargård Pernå: Gammelgård , Garpgård , Malmgård , Sjögård , Villmansgård Pojo: Nygård , Pojo gård Pyttis: Prästgård Sjundeå: Hovgård , Palmgård Snappertuna: Baggård , Barsgård , Domargård Strömfors: Holmgård Tenala: Degergård

Satakunta

Ulvsby: Holmagård

Karelen

Kymmene: Kymmenegård

Kartan kommer att få svensk text inom kort.