Beskrivning

Namnet kan ha kommit i bruk först sedan en ny gård grundats i närheten, sannolikt Gräggböle eller möjligen Västergård.

Namnelement

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gamblegord 1540

Se även

Gräggböle Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.