Beskrivning

Fsv. skärmare ’försvarare, fäktare’ (SAOB S 6011).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skormala boll 1463

skærmerboll 1464

Skermare Bol 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.