Äldre belägg

Skerij bol 1552

Skäre bol 1557

Se även

Illans Ingå

Ors Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.