Beskrivning

Belagt endast under 1500-t. Av tillnamnet Groth, Grotte (Anders Grote 1453, Mickel Groth el. Grotte 1472 nämndemän i Ingå) och backa. Också i Sjundeå finns en by med samma namn (Grotbacka). Tillnamnet hör väl samman med lty. grot ’stor’.

Namnelement

backa De finlandssvenska dialekterna har flera betydelser för backe: ’moränkulle, vägbacke, strandvall, gårdsplan, jordytan, marken’, samt med specialisering av den förstnämnda betydelsen ’gård, gårdsklunga’ (mer eller mindre högt belägen i förhållande till omgivningen). Det finns över 8 000 upptecknade finlandssvenska namn innehållande elemenet backe (Valtavuo-Pfeifer 1998:48). Grundbetydelsen antas vara ’(fast) upphöjning, kulle’. Som slutled i bynamn förekommer ordet 80 gånger, därav inte mindre än 74 i Nyland, men bara en gång på Åland. Typen är vanlig som hemmansnamn och gårdsnamn i Österbotten. Karsten 1923:246 f. De österbottniska gårdsbackarna jämte ägor är ofta av nyländsk bystorlek. Formen på -a är den väntade i de dialekter som har generaliserat de svaga maskulinernas form i kasus genitiv, dativ och ackusativ. Också som enledat namn uppträder Backa. Svenska riksspråket bevarar nominativformen backe.

Äldre belägg

Grottebachaby 1495

Grottebakka 1502

Se även

Grotbacka Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.