Beskrivning

Fl. i namnet är mansnamnet Ingevalder (Thors 1959:62), sl. ordet kil, som bl.a. har använts om kilformiga åkrar eller andra skiften. En nämndeman Jönis i Kylom omtalas 1452 i Ingå. Namnen på -kila, som är flera stycken i Ingå ådal, är att uppfatta som ursprungliga pluraler. Här har vokalförkortning inträffat i trycksvag ställning.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Ingwarskila 1450 (?)

Ingwardskylæ bol 1451

Jngewaldzkijhla 1527 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.