Beskrivning

Innebörden av namnet bör vara ”åkern i utkanten av byn”. Tolkningen ”byn utan åker” faller utanför namntraditionen. Brenner 1936a:446.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Vthanåker 1534

Vtanåker 1538

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.