Äldre belägg

Röffuarzby 1577

Se även

Rövarnäs Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.