Beskrivning

Hovgård är ett enledat namn bestående av ordet hovgård ’sätesgård, frälsegård’. Uttalet är väl påverkat av skriften. Hovgård utgjorde kärnan i bygden kring Gördaviken (Brenner 1936a:412).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Hogordhen 1545

Hogordhenn 1551

Hoffgordhen 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.