Beskrivning

Av ordet hovgård ’sätesgård, frälsegård’, som ingår även i andra nyländska gårds- och bynamn. Hovgård och Pickala har hört samman, liggande på varsin sida av Pickala å, och torde höra till det äldsta bebyggelseskiktet i Sjundeå. Brenner 1955.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Äldre belägg

Huggordhen 1547

Hoffgord 1552

Hogordhen 1553

Se även

Pickala Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.