Beskrivning

Påvalsmalm har troligen uppkommit genom utflyttning från Malm och har fått namn efter en av de första kända bönderna i byn Påval Jönsson, omtalad första gången 1536. Brenner 1955:456.

Namnelement

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Källor

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Äldre belägg

Södermalm 1540

Malm 1549

Malmsby 1556

Påwalz 1558

Påualsmalm 1559

Se även

Malm Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.