Beskrivning

Duvkulla var under ett trettiotal år på 1500-talet en självständig by, om än bestående av ett enda hemman, men anslöts sedan liksom Frodanäs och Mattisbacka till Nordanvik. Sl. kulla är vanlig i bebyggelsenamn, fl. är fågelnamnet duva, eventuellt som binamn.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Äldre belägg

Duffuekulla 1540

Duwekulla 1541

Se även

Frodanäs Sjundeå

Mattisbacka Sjundeå

Nordanvik Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.