Äldre belägg

Störssuik 1420

Storssuik 1478

Störsuick 1541

Se även

Störsby Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.