Äldre belägg

Fougleuick 1540

Fouglewijck 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.