Äldre belägg

Suartbeck

Suartebek 1420

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.