Beskrivning

Purnus har härletts från ett *Borgnäs, föranlett av att det har funnits en borg på platsen, vid en skarp krök av Sjundeå å. De äldsta beläggen återger en finsk form av namnet, som sedan ytterligare har anpassats till det finska ljudsystemet. Purnus har alltså återlånats till sv. Tolkningen är Ivar Westmans och återges av Brenner 1955:452. Annorlunda Kepsu (2005, s. 39).

Källor

Brenner, Alf, 1955: Sjundeå sockens historia. II. Hangö.

Kepsu, Saulo, 2005: Uuteen maahan. Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 1027. Helsinki.

Äldre belägg

Pornes 1538

Purnes 1540

Pornos 1544

Pårnås 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.