Äldre belägg

Malm 1442 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.